+420 603 244 069
info@sas4real.cz

Společnost SAS4REAL s.r.o., zabývající se dodávkou staveb a rekonstrukcí objektů, navázala na činnost firmy STROJEASTAVBY TVRDOŇ s.r.o., která v oboru stavebnictví působí od roku 1997. V současné době má společnost SAS4REAL s.r.o. fungující strukturu a stabilní postavení na trhu po celém území České i Slovenské republiky.

Společnost byla založena v roce 2013, a i přesto, že se jedná o velmi mladou společnost, dokázali jsme pod touto firmou úspěšně realizovat řadu staveb. O úspěšném vstupu na trh hovoří čísla, která udávají vyfakturovaných 120 mil. Kč v roce 2016.

Společnost vlastní rozsáhlé materiální vybavení i potřebné technické zázemí, nutné pro udržení a stálé zvyšování kvality našich služeb.

Ve společnosti SAS4REAL s.r.o. se zabýváme stavební činností:

  • Výstavba průmyslových hal – Provádíme kompletní dodávku pro průmyslové haly, areály, skladovací objekty, administrativní budovy, zemědělské stavby, logistická centra a sídla firem včetně vybudování přilehlých komunikací a parkovacích ploch.

  • Zakládání staveb – Nabízíme zakládání staveb od počátečních terénních úprav a zaměření základů, až po výstavbu kompletní základové desky.

  • Komunikace – Realizujeme kompletní výstavby a rekonstrukce místních komunikací – silnice, chodníky, cyklostezky, parkoviště, areálové komunikace atd. Materiál vychází z požadavků investora, případně jsme k dispozici s návrhem úspěšnějších variant, dle dané lokality.

  • Demolice – Provádíme demoliční práce jakéhokoliv druhu.

  • Monolitické konstrukce – Provádíme kompletní dodávku železo-betonových monolitických konstrukcí, opěrných zdí, železo-betonové pásy a jiné monolitické konstrukce.

  • Inženýrské sítě – Zajišťujeme kompletní dodávku přípravných a zemních prací pro rozvody inženýrských sítí.

  • Rekonstrukce a výstavba mostů – Provádíme rekonstrukci mostních objektů, lávek, propustků a opěrných zdí.

  • Víceúčelové hřiště – Realizujeme výstavbu víceúčelových hřišť s umělým, betonovým či asfaltovým povrchem.

  • Vodní hospodářství – Provádíme výstavby a rekonstrukce rybníků, vodních nádrží, vodovodních a kanalizačních přípojek.

© 2024 SAS4REAL s.r.o. ▪ Tvorba webu-webSEO.cz
Fakturační adresa:
SAS4REAL s.r.o.
Fulnecká 253
742 47 Hladké Životice
Provozovna:
SAS4REAL s.r.o.
Slavíč 116
753 61 Hranice
GDPR • IČ: 02379139
DIČ: CZ02379139
Tel.: +420 581 694 044
Mob.: +420 603 244 069